Jak se poznávají, vdávají a rozvádí páry v Egyptě?

Abyste mohli oženit musíte nashromáždit celý majetek a na rozvod vám stačí říci třikrát jedno slovo. Země, v níž se soužití nemanželského páru, považuje za porušení zákona a vrácení se k bývalé ženě můžete jedině novým manželstvím s ní. Řeč je o magickém a orientálním Egyptě.

Pod tajemným názvem arabský svět leží několik zemí a v každé z nich jsou svá vlastní pravidla a zákony. A dokonce i v rámci jednoho státu se mohou jedny od druhých lišit v závislosti na regionu, životního stylu či náboženských názorů.

Svatební tradice moderního Egypta s sebou přinášejí úžasnou kombinací starověkých obřadů, datujících se ještě do dob faraonů, půjčených zvyků z jiných zemí a předpisů Islámu.

Jak se páry seznamují

Sňatky v Egyptě bývají často stále dohodnuté. V Islámu žena uzavírá manželství dobrovolně. Nejdříve se otec ženicha domluví s otcem nevěsty a když se dohodnou, mohou se konat setkání. V některých zemích se dívky do dnešních dnů zakrývají od hlavy po paty závojem, aby jim bylo vidět pouze oči. Pokud se nevěstě ženich líbí, může mu ukázat svou tvář. Následně má ženich možnost od svazku odstoupit.

Egypťané považují manželství za velmi vážný krok, a rozvod za zcela nejkrajnější možnost. Aby se v manželství zabránilo nedorozuměním, mladí lidé často diskutují o podmínkách budoucí svatební smlouvy. Můžete tam vepsat prakticky všechno: právo na cestování, práci, peníze, každý měsíc vypláceny ženě, nebo povinnost manžela přestat kouřit.

Soužití do svatby je neakceptovatelné. Právo na společné bydlení dává pouze oficiální manželství nebo orfi smlouva. Pokud má policie podezření o nezákonném soužití, mají právo na prohlídku prostor. Dopadeným hrozí vězení až do 3 měsíců.

Egyptská společnost s odsouzením poukazuje na flirtování a veřejné projevy citů. Jen velmi vzácně zde najdete pár objímající se na ulici. Nevěstu nejčastěji vybírají rodiče ženicha, ale konečné rozhodnutí je na mladých. Populární jsou i profesionální dohazovači.

Inspirace:  Tři měsíce v jináči
Bride Wedding Bridal Bouquet Makeup - u_r814468k / Pixabay
u_r814468k / Pixabay

Muslim se může oženit i s křesťankou, ale jejich děti se automaticky stávají muslimy. Takové svazky jsou sice povoleny, ale nežádoucí, a vztah s ateistkou je zakázán úplně. Mezináboženské sňatky jsou v Egyptě velmi vzácné a novomanželé se často musí potýkat s mnoha obtížemi, může je odvrhnout rodina i společnost. Dívka má právo vydat se jedině za muslima.

Samostatně stojí za zmínku tradice namlouvání u beduínů. Pokud se muži zalíbila nějaká žena obrátí se na vůdce. Ten k sobě na čaj pozve všechny zúčastněné strany. Pokud potenciální nevěsta se svatbou souhlasí podá ženichovi sladký čaj, když mu podá nesladký, může se to rovnou považovat za odmítnutí.

V případě souhlasu se začínají dohady o věno. A aby se co nejvíce ušetřilo vyzdvihují se nevěstiny nedostatky, jako jsou řídké vlasy či zkažené zuby.

Jak se vdávají

Oficiální část svatebního obřadu je velmi pragmatická a zahrnuje podepsání svatební smlouvy před notářem. V době podepisování se mladým nahlas předčítá Korán. Následně za začíná neoficiální část programu – oslava.

Není žádným tajemstvím, že Korán umožňuje muži mít více žen. No musí je umět všechny zajistit. Pro ověření ženichova majetku je možné vyjednávat o ceně nevěsty (mahr). Kromě toho musí ženich vyvolené připravit tradiční dárek – nejčastěji zlaté ozdoby. A ještě musí vyřešit problém s bydlením. Ale s dobou se mění i některé základní tradice. Vzhledem k vysoké nároky se pro mnohé manželství může stát až nemožné, a proto se stále častěji od drahých dárků upouští.

Manželství začíná, když nevěsta vejde za zvuku bubnů. V době svatební hostiny novomanželé sedí na vyvýšeném místě na speciálních křeslech. Hosté pálí trsy trávy, větvičky a obcházejí nimi ženicha a nevěstu. Během svatby se často křesla vynášejí do vzduchu.

Inspirace:  Tři měsíce v jináči

Svatby v Egyptě jsou vždy veselé i když na nich nepodávají alkohol. Tance a písně jsou pro hosty důležitější a téma oslavy závisí hlavně na manželech. Můžete zde narazit i na pompézní evropské svatby s břišními tanečnicemi i konzervativní hostiny s obrovským množstvím omezení.

Tradice výměny zásnubních prstenů má kořeny až ve starověké Egyptské říši. Jen tehdy se tento manželský symbol nosil na prostředníčku zatímco v dnešních časech na prsteníku.

Svatební šaty nevěsty zdobí neskutečné množství drahokamů, flitrů, perel, krystalů a korálků. Tradiční make-up se také dělá podle principu “čím více tím lépe”. Tvář dokonce bělí tónovacími přípravky. Povinnou částí beduínských svateb jsou rituální tance a honosné hostiny.

Wedding Couple Happy Man Woman - advogadoaguilar / Pixabay
advogadoaguilar / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *